User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

nửa của tôi giờ biết ở đâu?
nửa rất mơ và cũng rất đời
nhớ nhau thì đã rồi thương nhớ
một nửa vô cùng, một nửa ơi...

phải nửa Adam là Eva?
nửa tôi còn - nửa em đã xa
đò ngang không thể tìm thăm được
đêm không trăng mù mưa giang hà

thân tứ xứ tôi trôi cuối ngày
nửa của tôi đang ở nhà ai?
mùa xưa lỡ bỏ mùa sau lạnh
hai nửa đau thầm một lứa đôi.

Hoang Loc

Hoàng Lộc 14-10-2017