User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ai hỏi ta lúc nào ta trở lại
Đất nước thân yêu quê cũ khi xưa
Câu hỏi đó của người xưa Từ Thức
Bỏ chốn quan trường tìm động thiên thai

Ta đâu phải ngày nay Từ Thức trước
Tìm cõi thiên thai lánh cảnh hồng trần
Ta rời nước trong cõi lòng chán ngán
Mong ngày đêm viết mới sử nước nhà

Tuy việc nước nhà đâu phải riêng ai
Nhưng trăm họ lo việc nhà trước hết
Trách được ai chuyện thế thái nhân tình
Nhưng hồn Việt vẫn còn vương vấn mãi

Đấy hồn Việt là hồn thiêng sông núi
Mấy ngàn năm còn ẩn ngự trong người
Con cháu Tiên rồng giống dòng Lạc Việt
Dòng máu kiêu hùng quật khởi nay mai

Ta biết thế nên vẫn còn nung nấu
Quang phục nước nhà xây dựng tương lai
Viễn ảnh đó cháu con ta tiếp tục
Tạo nước nhà trang sử mới vinh quang

Từ Thức nay nếu còn cơ hội mới
Sẽ quay về chốn cũ đất quê xưa
Dù cảnh vật không còn mang nếp cũ
Vẫn cười vui bên hậu duệ nước nhà.

dangquangchinh

Đặng Quang Chính

 

 

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com