User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
*Thuận nghịch độc
 
Mưa chiều cảnh vắng lạnh buồn sông    
Bến nhớ ơi thuyền mãi ruổi dong?         
Xơ xác liễu thương đời ngả bóng           
Võ vàng cây rụng lá sầu đông!             
Chờ ai mộng gởi tình lưu luyến             
Trỗi nhịp đàn ngân điệu ngóng trông  
Xưa tiếng vọng lời say đắm nhạc…           
Thơ hoài cảm lệ vấn vương lòng!
 
dongsau 
 
Lòng vương vấn lệ cảm hoài thơ
Nhạc đắm say lời vọng tiếng xưa
Trông ngóng điệu ngân đàn nhịp trỗi
Luyến lưu tình gởi mộng ai chờ
Đông sầu lá rụng cây vàng võ
Bóng ngả đời thương liễu xác xơ
Dong ruổi mãi thuyền ơi nhớ bến…
Sông buồn lạnh vắng cảnh chiều mưa!
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
 
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com