User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hãy nghe tiếng gọi quê hương
Đứng lên chống lũ Bắc phương bạo tàn
Chúng đang gặm nhấm giang san
Từ rừng núi đến thôn làng biển khơi

Chúng đang đầu độc dân tôi
Đưa dân tôi lại kiếp đời hổn mang
Đừng mơ "mười sáu chữ vàng"
Ngày này năm ấy * nát tan sơn hà

Đừng nghe lũ Hán tinh ma
Cùng nhau chống lũ gian tà Hán gian
Đập tan tham nhũng, bạo tàn
Cho dân tôi bớt lầm than đọa đày

Lịch sử rồi sẽ đổi thay
Việt Nam sẽ có một ngày vinh quang.

haynghe

Dư Mỹ
* Ngày này năm ấy: 17/2/1979

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com