phanu2a

Comments  

0 # Huỳnh Hữu Đức 2016-08-14 15:32
Giờ Từ trần và giờ Di quan là sáng chớ không phải buổi chiều. Các em sửa lại cho đúng.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com