Tất cả anh chị em Ban Biên Tập trang nhà tongphuochiep.com mến tặng Nhà Thơ Đỗ Hữu Tài (bút hiệu Thế Thôi) một

flash clip chúc mừng ngày Sinh Nhật của anh 17.12 để thay lời cám ơn sự đóng góp quý báu của anh dành cho trang nhà.

Thay mặt Ban Biên Tập trang nhà tongphuochiep.com

Long Nguyễn