Text (double-click to edit)

Món qùa nhỏ của Nhà Thơ Dương Thượng Trúc thân tặng Kiều Loan

nhân ngày Sinh Nhật 18.07.2010. Xin click vào đây để nghe.